Healthy food - Втора среща на партньорите

На 7 и 8 Ноември 2023 г., в Пловдив, се проведе втора среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме напредъка и изпълнените дейности по проекта, интелектуалните продукти и резултатите, които постигаме.
Бе представено проучването за сектора, инструментите, които ще използваме зада подобрим процесите на обучение на учениците. Партньорите от Италия презентиаха технологичния хъб, който има за цел да свърже учители, ученици и заинтересовани страни.

Паралелно със срещата, проведохме и семинар с учители от България, на тема социална и емоционална интелигентност в контекста на проекта и изграждане на професионални общности за споделяне на добри практики в рамките на ЕС.