HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE - Заключителна среща в Куйера, Испания

От 10 до 13 Юни 2024 г., се преоведе заключителна среща на партньорите по проект „Healthy Food for Smart People“.
По време на срещата имахме възмоност да обсъдим последните детайли по разработения HUB, дейностите за учители и ученици включени в него, както и следващи стъпки за пополяризиране на резултатите.
Като част от срещата бе и мултиплициращо събитие, организирано от гимназия LLopis Mari.

Паралелно ученици и учители, от партньорските организации, участваха в обучително събитие, свързано със запознаване с местната и Средиземноморска кухня.