Европейски център - Габрово ще работи и с доброволци

Днес, Европейски център за иновации, образование, наука и култура стана част от голямото семейство на “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ и ще бъде регионален център в град Габрово.

Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

Национален алианс за работа с доброволци има за цел:
• Да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие.
• Да партнира на местните власти в реализирането на местната социална и младежка политика
• Да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца в риск и подкрепа на техните семейства
• Да развива екипи за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти
• Да повишава обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията
• Да създава модели за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства.