Доброволци към Фондацията участваха в проект за диалог относно сексуалността и образованието

Доброволци към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включиха в обучителен курс „GP + Gender Positive” ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+). Фондацията е партньор по проекта, заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Основната цел на проекта беше създаването на пространство за диалог относно сексуалността и образованието, разглеждането на тези теми в цялата им комплексност и преоткриването им чрез участниците в обучителния курс.

С помощта на осемте организации от различни европейски държави, 27 човека се събраха в живописното градче Брезице, Словения.

Групата, състояща се от хора от различен произход и култура, работи усилено една седмица, за да постигне максимални резултати чрез методите на неформалното образование. Присъстваха представители от различни обществени сфери - LGBT*IQ организации, младежки лидери, учители и социолози, занимаващи се с равенството между половете.

Деликатността на темите и различното ниво на запознатост бяха същевременно най-трудното обстоятелство и най-големият потенциал на курса. Част от участниците изпитаха удоволствието за първи път да изразят своите виждания относно тези деликатни теми, а друга част задълбочи комплексността на интерактивните задачи и дискусиите за превъзмогване на стереотипи и предразсъдъци, възползвайки се от методите на неформалното образование, предоставено от преподавателите.

Всеки участник в курса предостави своята експертиза, умения и лични впечатления по време на обучителния курс. Споделените лични истории, идеи и знания направиха това събитие наистина незабравимо. През първата част от курса се осъществи изготвянето на споделени правила за създаване на сигурно място, където всеки участник може да се почувства свободен да изрази себе си. Това беше особено важно за обстойното обсъждане на деликатни теми като полови стереотипи, сексуалност и насилие. Групата премина през всички задачи и ги доразви по уникален начин, с ентусиазъм, умения и кураж.